wywolywanie duchow 2

Wywoływanie duchów – dlaczego jest niebezpieczne?


 

Łączność z niewidzialnym światem: Wywoływanie duchów

 

Ponieważ żyjemy na wielu poziomach jednocześnie – fizycznym, emocjonalnym, myślowym i innych, głęboko wewnątrz czujemy, że świat nie kończy się na egzystencji, jaka ma miejsce na płaszczyźnie fizycznej. Jednym z dowodów na to jest fakt, że bardzo chętnie oglądamy produkcje filmowe zajmujące się światem niewidzialnym i jego wpływowi na nas. Produkcje te są czasami naprawdę dobre, ale najczęściej bardzo wprowadzają widza w błąd, są nakierowane na sensację i wywoływanie lęku, jak to jest w przypadku horrorów pokazujących wywoływanie duchów. Najlepsze produkcje zebraliśmy w formie poleceń w zakładce „Polecamy filmy”.

Niektórzy ludzie wpadają czasami na pomysł, aby wejść w kontakt z tym niewidzialnym światem i starają się znaleźć przepisy, jak to uczynić. Przemysł zabawkarski ułatwia takie kontakty, produkując miliony plansz służących do komunikacji z duchami.

We wpisie tym opowiem, dlaczego wywoływanie duchów jest bardzo złym pomysłem i z jakim cierpieniem będzie się wiązało w przyszłości.

 

Rzeczywistość astralna

Człowiek po śmierci ciała fizycznego odkłada je, a jego świadomy umysł, który dotychczas zakotwiczony był w rzeczywistości świata fizycznego przechodzi na poziom tzw. astralny. Świat astralny jest zbudowany z emocji, jednak jest tak samo rzeczywisty i namacalny dla człowieka, który przeszedł świadomością do ciała astralnego, jak świat fizyczny dla fizycznych ludzi. W świecie astralnym przebywamy każdej nocy, gdy nasza świadomość odłącza się od ciała fizycznego i przechodzi do astralnego. Dla większości ludzi taka podróż nie jest świadoma. Ciało emocjonalne działa wedle wytyczonych mu wcześniej przez człowieka tendencji emocjonalnych. Dopiero po odłożeniu ciała fizycznego świadomie wkraczamy do świata astralnego w naszym ciele emocjonalnym. Taka rzeczywistość staje się udziałem każdej duszy, bez znaczenia, czy zdecydowała się ona odejść zaświaty, czy pozostawać w pobliżu świata fizycznego. Dusze, które nie chcą odchodzić bardzo utrudniają sobie życie i będzie to miało dla nich wiele negatywnych konsekwencji, przyniesie im wiele cierpienia.

 

Niebezpieczeństwo komunikacji z duchami

Komunikacja z duchami będzie dla inkarnowanego człowieka przebiegała zatem pomiędzy jego ciałem emocjonalnym, a ciałem emocjonalnym ducha, którego do siebie przyciągnie, będzie stąd dla inkarnowanego człowieka w większości przypadków procesem nieświadomym, podczas, gdy duch pozostaje w pełni świadom tego, co się dzieje. Duchy, które nie zdecydowały się na odejście z tzw. niskiego świata astralnego znajdującego się blisko świata fizycznego nie otrzymują z żadnego źródła energii i są bardzo zainteresowane kontaktami z inkarnowanymi ludźmi, ponieważ takie kontakty zasilają je energią. W zamian człowiek otrzymuje cały balast emocjonalny ducha i jest to balast bardzo negatywny, na który składają się niezwykle silne emocje niskiego świata astralnego, takie jak złość, nienawiść, zawiść, czy lęk. To dlatego ludzie wchodzący w jakikolwiek sposób w kontakt z duchami wykazują niestabilność emocjonalną przejawiającą się w silnych wahaniach nastrojów, to właśnie owe wspomniane przed chwilą negatywne emocje bombardują psychikę żywego człowieka.

 

Przyciąganie duchów: Nieświadoma komunikacja i jej konsekwencje

Duchy przyciągamy wprawdzie nieustannie naszymi własnymi emocjami, jednak jest to proces nieświadomy. Korzystamy w tej sytuacji z ochrony danej nam przez Wszechświat. Jeżeli jednak przyciągniemy ducha z intencją kontaktu z nim, to tracimy prawo do tej ochrony, ponieważ była to nasza wolna wola, a ponieważ otrzymaliśmy ją od samego Boga jest ona z zasady święta, a przez to sprawcza. Jeżeli mamy zatem wolę pomyśleć lub uczynić cokolwiek, to tak będzie się musiało stać, prędzej czy później, to tylko kwestia dążenia do zrealizowania jej oraz czasu.

 

Trudności z pozbyciem się ducha

Ludzie w trakcie seansu spirytystycznego, nawet jeżeli są całkowitymi laikami w tej dziedzinie, mają więc pragnienie kontaktu z duchem. Prowadzi to do wielu przykrych konsekwencji, a główną jest to, że do takiego człowieka przyciągnięte duchy nie chcą odchodzić. Można je oczywiście odprowadzać i odnosić za każdym razem sukces – duch zostaje odprowadzony, jednak bardzo szybko powraca do człowieka, nawet jeżeli ten nie ma już wcale chęci posiadania ducha przy sobie. Duch powołuje się tu bowiem na swoje prawo do przebywania przy danym człowieku, w końcu został do niego przyciągnięty na życzenie człowieka, taka była wola człowieka.

 

Ostrzeżenie przed kontaktami z duchami: Konsekwencje zabawy

W efekcie taki człowiek cierpi ze względu na cały szereg objawów przedstawionych w dziale „Symptomy”, jednak jego oczyszczanie jest procesem żmudnym i długoterminowym, duchy po prostu odejść nie chcą. Duch bardzo korzysta na tym, że opętał człowieka, otrzymuje od niego energię do życia i dlatego bardzo mu zależy na takim związku. Człowiek natomiast energię traci i cierpi katusze.

Jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest oczyszczanie człowieka ciągle na nowo, które czasami potrafi ciągnąć się przez dużo dłuższe okresy, niż w przypadku człowieka, który przyciągnął własnymi emocjami swoją zmarłą mamę, czy dziadka.

Mam nadzieję, że lektura tego wpisu skłoni cię, drogi czytelniku, do porzucenia myśli o wywoływaniu duchów. Dla wielu to tylko zabawa, która jednak ma bardzo często tragiczne w skutkach konsekwencje. A dla zaawansowanych daję taką wskazówkę – nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, przecież wewnątrz każdy z nas wie, że duchy istnieją.

 

Pytania lub komentarze? Wyślij maila: info@wandapratnicka.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Więcej informacji odnośnie symptomów nawiedzenia:

SYMPTOMY NAWIEDZENIA

2. Jak sprawdzić, czy Ty lub ktoś Ci bliski ma do czynienia z nawiedzeniem:

SPRAWDZENIE ONLINE

3. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób odprowadzamy duchy?

PROCES ODPROWADZANIA DUCHÓW

 

 

Posty bloga:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej wpisów