Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z konsumpcją marihuany, włączając w to nawiedzenie1

Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z konsumpcją marihuany, włączając w to nawiedzenie?


 

Odsłaniamy fenomen marihuany

  

 

Cannabis to środek, który zdobywa coraz większą popularność. Coraz więcej krajów decyduje się na zalegalizowanie marihuany do użytku medycznego, w niektórych jest ona też dopuszczona do użytku rekreacyjnego. Jednakże nawet w krajach, w których jest ona zabroniona jest szeroko używana, a posiadanie niewielkich ilości nie jest ścigane przez system karny.

 

Atrakcyjność zażywania konopi

Wielu ludzi chwali sobie używanie marihuany, głównie ze względu na zawarte w niej substancje psychoaktywne. Pobudzają one niektóre gruczoły w ciele do funkcjonowania co powoduje, że nasz mózg zaczyna odbierać informacje ze światów o wyższej częstotliwości. Mózg jest rodzajem nadajnika / odbiornika, który ma zdolność wchodzenia w kontakt z wyższymi częstotliwościami istnienia, np. ze światem emocjonalnym czy mentalnym.

Jesteśmy istotami duchowymi zamkniętymi na czas inkarnacji w ciele fizycznym. Jedynie podczas snu nasze subtelne ciała opuszczają ciało fizyczne i poruszają się po różnych przestrzeniach wibracyjnych. Najczęściej podróżujemy po świecie astralnym / emocjonalnym, czasami mentalnym, a u niektórych rozwiniętych jednostek będzie to światy przyczynowy i wyższe.

Wprawdzie każdy człowiek posiada ciało astralne i mentalne, jednak najczęściej nie potrafimy świadomie, jakby na zawołanie, opuszczać ciała fizycznego i świadomie działać w ciałach wyższych. Marihuana pobudzając wspomniane gruczoły powoduje, że brama pomiędzy naszym fizycznym mózgiem a światami wyższymi zostaje otwarta, co dla większości, przynajmniej z początku, jest odczuwane jako uczucie bardzo pozytywne. Po raz pierwszy więzień ciała fizycznego zaczyna rozpoznawać istnienie wyższych obszarów egzystencji.

Zaczynamy coraz wyraźniej zdawać sobie sprawę z tego, że nasze istnienie nie jest ograniczone wyłącznie do fizyczności, że nasze Źródło, nasze Prawdziwe Ja znajduje się poza ciałem fizycznym. Radość z takiego objawienia jest dlatego tak wielka, ponieważ ciało fizyczne i przynależny mu świat jest naznaczony wieloma rodzajami głębokiego cierpienia, jak choćby chorobami czy śmiercią. Stąd zrozumienie naszego rodowodu w ciałach wyższych uwalnia nas na czas bycia odurzonym od ciągłego, podprogowego lęku o przetrwanie, od istnienia śmierci. Dla tego powodu wielu ludzi przyjmujących cannabis lub każdy inny środek psychoaktywny chce ciągle na nowo przechodzić przez to doświadczenie.

 

Używanie marihuany

 

Ryzyka zażywania konopi

Ważne jest, by w tym miejscu z całą stanowczością dodać, że środki psychoaktywne, do których należy również alkohol nie są odpowiednim sposobem na zdobywanie wyższej świadomości. Można ją osiągnąć na przykład poprzez poprawną technikę medytacyjną. Piszemy „poprawną”, ponieważ wiele promowanych technik medytacyjnych jest po prostu niebezpiecznych, w szczególności, jeżeli łączone są ze specyficznym rodzajem oddychania, tak zwaną pranajamą, lub gdy przedmiotem medytacji są niższe czakry, poniżej czakry serca. Owszem otwierają one na światy wyższe, ale nie gwarantują, że otwarcie to będzie dla nas bezpieczne pod względem psychicznym i fizycznym.

Niebezpieczeństwa zarówno środków psychoaktywnych, jak i błędnie wykonywanej medytacji polegają między innymi na tym, że wychodząc świadomością z fizycznego ciała robimy to w sposób nagły. Widzimy, słyszymy lub czujemy pewne fenomeny światów wyższych, ale nie bardzo rozumiemy, co widzimy. Nie ma wokół nas nikogo, kto mógłby nam to wyjaśnić. Okno się otwiera, widzimy nowy świat, lecz nie potrafimy kontrolować procesów tam zachodzących. Jedziemy kolejką górską, na której kurs nie mamy wpływu.

Aby temu zapobiegać Wszechświat w swojej nieskończonej mądrości zadbał o to, by nasze ciała zostały skonstruowane w odpowiedni sposób. Pomiędzy naszym ciałem fizycznym, a ciałem astralnym / emocjonalnym wbudowana została pewnego rodzaju przegroda, jak gdyby ochrona blokująca wpływ światów wyższych na naszą fizyczną egzystencję, na nasz fizyczny mózg.

Większości ludzi ta ochrona jest bardzo potrzebna. Świat emocjonalny paradoksalnie posiada wyższą wibrację, jednak w jego najniższych regionach leżących blisko fizycznego świata skumulowane są najbardziej negatywne emocje ludzkie, takie jak lęk oraz cała gama pochodnych lęku jak złość, wściekłość, nienawiść, zazdrość, zawiść itd.

Rozwijanie świadomości świata emocjonalnego powinno zatem odbywać się stopniowo, tak, abyśmy mieli możliwość powoli, krok po kroku przyglądać się niezliczonym fenomenom tej przestrzeni. Chodzi o to, abyśmy nie przestraszyli się tego co widzimy, a ponadto o to, aby coraz lepiej rozpoznawać mechanizmy tego świata. Wówczas nasza świadomość rozszerza się bez lęku.

Gdy jednak robimy to w sposób nagły, jednym ruchem zdzierając zasłonę, natrafimy na fenomeny pozytywne, jak również negatywne, co będzie miało intensywny wpływ na naszą psychikę. Silne energie świat emocjonalnego mogą bowiem mocno zakłócić strukturę naszego ciała emocjonalnego, która dla każdej inkarnacji jest stwarzana przez nas na nowo. Taki wstrząs może wywołać trwałe uszkodzenia tej struktury emocjonalnej, ale nie tylko.

 

Ryzyko intensywnych stanów emocjonalnych

Jeżeli podczas przyjmowania środka psychoaktywnego przestraszymy się czegoś, możemy bardzo łatwo przyciągnąć do siebie duchy zmarłych, które nie przeszły na drugą stronę kurtyny śmierci. Zawsze przyjdzie do nas wówczas duch, który jest wcieleniem tego konkretnego lęku, który w danej chwili odczuwamy. Wzmocni to wielokrotnie nasz lęk. Skutkuje to nierzadko tzw. negatywnym tripem. Znamy sytuacje, gdy ludzie tak bardzo przerazili się emocji świata astralnego, że wyskakiwali z okna w chęci popełnienia samobójstwa. Innych tragicznych konsekwencji jest wiele, wspomnijmy tutaj choćby o przemocy względem siebie i otoczenia. Pochodzi to od przeżywania bardzo intensywnych negatywnych stanów emocjonalnych świata astralnego znanych np. z długotrwałego przyjmowania alkoholu. Ponadto chęć przeżywania stanu wolności od ciała fizycznego najczęściej prowadzi do uzależnienia i całej gamy cierpień z tego wynikających. Wliczamy w to między innymi nawiedzenie przez duchy, które podczas swojego fizycznego życia uzależnione były od tej samej substancji.

 

Trwałe spożycie i jego konsekwencje

Dodamy jeszcze, że trwałe przyjmowanie substancji psychoaktywnych uszkadza wspomnianą wcześniej warstwę ochronną, co powoduje, że między naszym mózgiem a światami wyższymi tworzy się permanentne połączenie, którego nie sposób zamknąć. Prowadzi to w niektórych przypadkach do halucynacji, paranoi, dezorientacji czy nieustannego uczucia strachu. Kolejnym problem są też uszkodzenia samej tkanki mózgu oraz układu nerwowego.

Jak widać niekorzyści przyjmowania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, a nawet przesadnej konsumpcji nikotyny nie jest warte ceny, jaką przyjdzie nam za to zapłacić.

 

  

Pytania lub komentarze? Wyślij maila: info@wandapratnicka.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Więcej informacji odnośnie symptomów nawiedzenia:

SYMPTOMY NAWIEDZENIA

2. Jak sprawdzić, czy Ty lub ktoś Ci bliski ma do czynienia z nawiedzeniem:

SPRAWDZENIE ONLINE

3. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób odprowadzamy duchy?

PROCES ODPROWADZANIA DUCHÓW

 

Posty bloga:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej wpisów