Nota prawna


Pomoc świadczona przez Fundację Wandy Prątnickiej ma charakter doradztwa duchowego / modlitwy, a nie leczenia medycznego czy psychiatrycznego. Pomoc taka nie jest regulowana przez żaden podmiot rządowy i nie zastępuje leczenia w zakresie zdrowia fizycznego lub psychicznego świadczonego przez konwencjonalne placówki służby zdrowia.  Fundacja Wandy Prątnickiej nie jest gabinetem lekarskim, nie przepisuje leków i zaleca konsultację z lekarzem konwencjonalnym w kwestii wszelkich objawów, które przejawiają się jako dolegliwości psychiczne lub fizyczne.

Wszelkie nowe lub utrzymujące się niekorzystne objawy fizyczne / psychiczne doświadczane po rozpoczęciu świadczenia pomocy Fundacji Wandy Prątnickiej spowodowane są pierwotnymi uwarunkowaniami medycznymi lub psychicznymi / psychiatrycznymi i nie są związane ze świadczeniem pomocy przez Fundację Wandy Prątnickiej. Osoba, która po rozpoczęciu świadczenia pomocy przez Fundację Wandy Prątnickiej doświadcza nowych lub utrzymujących się problemów ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym powinna skonsultować się z konwencjonalną palcówką służby zdrowia, która specjalizuje się w leczeniu fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia.