Ustawienia rodzinne2

Uzdrawianie relacji z przodkami a nawiedzenie


Rozplątywanie nici rodzinnych powiązań

 

Uzdrawianie wszelkich relacji – z innymi ludźmi, własnymi przodkami oraz samym sobą jest korzystnym działaniem, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Nie powinniśmy tego robić nigdy w odniesieniu do duchów ludzi zmarłych w naszej rodzinie, ponieważ w takim przypadku nie jest to właściwie nic innego, jak wywoływanie duchów, co prowadzi do nawiedzenia.

 

Gobelin emocjonalnej złożoności

W naszym ciele emocji, czy inaczej podświadomości spoczywa bardzo wiele negatywnych programów, które bazują na nierozwiązanych sprawach rodzinnych pochodzących z niekiedy bardzo odległej przeszłości. W większości rodzin dochodzi do najprzeróżniejszych konfliktów, które wpływają na kolejne generacje.

Zgłasza się do nas wielu ludzi, które donoszą o stanowczym pogorszeniu swojej sytuacji, głównie emocjonalnej, po tym, gdy skorzystały z ustawień rodzinnych. Samo uzdrowienie relacji, jakiejkolwiek, jak już wspomnieliśmy jest dobre, jednak należy brać pod uwagę pewne aspekty, które zazwyczaj zostają przeoczone.

Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że ustawienia rodzinne wprowadzają do świadomości oraz emocjonalności człowieka wspomnienie o związku ze zmarłym przodkiem. Nasza pamięć o nim i nasze emocje przyciągają jego energię do nas. Jeżeli nie przeszedł on na drugą stronę kurtyny śmierci, pozostał blisko fizyczności, czyli stał się duchem błąkającym się wśród żywych, to taka konfiguracja może bardzo łatwo przerodzić się w nawiedzenie, ponieważ duchy zawsze potrzebują ludzkiej energii i z wielką chęcią skorzystają z każdej nadarzającej się okazji, by zbliżyć się do żywego.

Pamiętamy z wcześniejszych wpisów, że już samo przebywanie ducha w pobliżu żywego inicjuje proces wyrównywania się energii obydwu stron. Człowiek traci energię, a duch, który nie ma jej wcale zyskuje, człowiek staje się słabszy, duch silniejszy. Jest to proces zdecydowanie niekorzystny dla obu stron. Przeznaczeniem ducha jest bowiem odejść z najniższych poziomów świata astralnego do Światła, a człowieka unikanie takich kontaktów.

 

Ustawienia rodzinne a nawiedzenie

 

Niezbadane wody rodzinnych konfliktów

Bardzo wielu ludzi, większość, nie uświadamia sobie rodzinnych konfliktów z przeszłości, w które zaangażowane były silne negatywne emocje. Nie opowiadamy sobie zazwyczaj historii o tym, jak to nasz pradziadek był w konflikcie z drugim pradziadkiem. To temat nieprzyjemny, a poza tym w większości przypadków nie żyją już ludzie, którzy mogliby o tym pamiętać. Jednak w świecie emocjonalnym / astralnym istnieje emocjonalna sieć reprezentująca wszystkie te konflikty. Nasza emocjonalna jaźń, nasza podświadomość ma jej rozpoznanie.

Gdybyśmy bardzo pragnęli moglibyśmy te prądy prześledzić z najwyższą dokładnością. Jest do tego w stanie człowiek jasnowidzący, jednak z wyższym poziomem rozpoznania, sama świadomość świata astralnego, choćby nie wiem jak dokładna, nie wystarczy. Po prostu muśmy być również jasnowidzący na wyższych poziomach postrzegania (mentalnym i wyższych).

Niestety w obecnych czasach ludzi, którzy posiadają tak wysoki poziom rozwoju nie ma zbyt wielu. Są oni bardzo pochłonięci dużo ważniejszymi zadaniami, pracą dla wielu ludzi inkarnowanych obecnie. Stąd nie udzielają takich konsultacji. Są to ludzie, których nie znajdziemy tak łatwo, nie ogłaszają się nigdzie, można powiedzieć, że świat o nich nie słyszał, zawsze są całkowicie niezależni finansowo. Warto jednak wspomnieć o tym, że teoretycznie takie rozpoznanie wspomnianej sieci emocjonalnej jest możliwe.

I tutaj właśnie wkraczamy w zakres problemów pochodzących od ustawień rodzinnych. Człowiek, który im się poddaje nie ma świadomości istnienia wspomnianej sieci. Ponadto często nie jest wystarczająco świadomy własnej emocjonalności. Powoduje to, że bezwiednie przyciąga do siebie rodzinnego ducha, który chętnie przyjdzie na zawołanie. Tymczasem wspomniana sieć rodzinnych prądów emocjonalnych ma siłę przyciągania podobnych emocji prowadzących do nawiedzenia. Dotyczy to również takich duchów rodzinnych, których wcale nie znaliśmy, np. w sytuacji, gdy członek rodziny umarł długo przed naszymi narodzinami. Pomimo tego nasza podświadomość uważa takiego ducha za kogoś bliskiego, nie zamyka się przed nim, jak przed całkiem obcym duchem.

 

Pokonywanie emocjonalnych pływów

Aby rozwiązać problem emocjonalny z odległej przeszłości nie wystarczy posiadać szczere pragnienie wybaczenia oraz proszenia drugiej strony o wybaczenie.

Trzeba dokładnie wiedzieć, jakie emocje są zaangażowane w ten związek, aby móc rozpoznać, jak je „odczynić”. Odczynianie bazuje w gruncie na tym, że rozpoznajemy emocję, która przyciągnęła do nas przodka i przeżywamy ją świadomie nie reagując na nią (jak to robić podaliśmy we wpisie tutaj oraz jeszcze inny tutaj). W taki sposób pozbawiamy samych siebie magnesu emocjonalnego znajdującego się w naszym własnym ciele emocjonalnym. Będą to najprzeróżniejsze negatywne emocje – żal, złość, wściekłość, zazdrość, zawiść. lęk itp. Takie emocje posiada większość ludzi, stąd łatwo przyciągnąć do siebie takiego ducha z przeszłości.

Generalizując wcale nie musimy niczego załatwiać z przodkami. Problemem nie jest bowiem konflikt emocjonalny pochodzący nierzadko z bardzo odległej przeszłości. Problemem jest moja dzisiejsza sytuacja emocjonalna, to czy w tej chwili w moim ciele emocjonalnym, w mojej podświadomości znajdują się jakiekolwiek negatywne emocje, które posiada również duch. Aby je sobie uświadomić potrzebuję jedynie bardzo uważnie obserwować moje codzienne życie, moje relacje z ludźmi, którzy znajdują się wokół mnie na chwilę obecną, nie potrzebuję cofać się w tym celu do emocjonalnych wzorców moich bardziej lub mniej odległych przodków. Bo to właśnie uwaga skierowana na takiego przodka podczas ustawień przyciąga do mnie ducha w mgnieniu oka.

Podsumowując – dopóki nie mamy doskonałej świadomości swoich emocji, nie zabierajmy się za przypominanie sobie związków z odległej przeszłości. Pamiętajmy zatem zawsze o tym, by świat duchów zostawiać duchom, my tymczasem skupiajmy się na świecie żywych.

 

 

 

Pytania lub komentarze? Wyślij maila: info@wandapratnicka.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Więcej informacji odnośnie symptomów nawiedzenia:

SYMPTOMY NAWIEDZENIA

2. Jak sprawdzić, czy Ty lub ktoś Ci bliski ma do czynienia z nawiedzeniem:

SPRAWDZENIE ONLINE

3. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób odprowadzamy duchy?

PROCES ODPROWADZANIA DUCHÓW

 

Posty bloga:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej wpisów