gdy czujesz uczucie czyjejs obecnosci 11

Gdy czujesz niewidzialne istoty - wprowadzenie. Uczucie czyjejś obecności


 

Subtelne energie wokół nas

 

Żyjemy w świecie w którym otacza nas niezliczona ilość subtelnych energii, które uświadamiamy sobie w bardzo małym stopniu. Nasza świadomość jest głównie skupiona na przeżywaniu fizyczności, ponieważ jest to nasze ostatnie, można powiedzieć zewnętrzne ciało, w którym istniejemy tak długo, jak nasza dusza pozostaje związana z ciałem fizycznym. Gdy dusza, nasza wewnętrzna istota, czyli my, nie widzi już możliwości swojego dalszego rozwoju na daną inkarnację postanawia przerwać połączenie z ciałem fizycznym, by przejść świadomością do ciała astralnego (emocjonalnego). Tam przyswajamy lekcje, których nauczyliśmy się za życia na ziemi.

 

Przejście do świata astralnego

Nasze ciała emocjonalne / astralne są u większości ludzi dobrze rozwinięte i mogą być używane jako środki do postrzegania rzeczywistości świata astralnego. Taki proces może przytrafiać się wszystkim ludziom na ziemi, gdyż nasze wibracje nieustannie rosną. Powoduje to, że granica pomiędzy subtelnym światem astralnym, a światem fizycznym staje się coraz cieńsza, albo mówiąc inaczej, że trafia do nas wszystkich coraz więcej energii subtelnych. Ma to oczywiście swoje dobre strony, ale i niekorzystne, ponieważ świat astralny zamieszkały jest przez bardzo wiele dusz, które pozbyły się już swojego ciała fizycznego, lecz nie zdecydowały się na odejście w wyższe regiony świata astralnego i niejako „przykute” są do najniższych regionów świata astralnego, znajdujących się najbliżej świata fizycznego. Zagubione i zdezorientowane błąkają się nie rozumiejąc świata, w którym się znalazły. A żywi ludzie czasami mają uczucie czyjejś obecności.

 

Wyższe wibracje i zrozumienie rzeczywistości

 

Są to dusze, które przechodzą przez proces oczyszczenia z negatywnych energii emocjonalnych, którymi otoczyły się za życia – ze złości, wściekłości, nienawiści, użalania się nad sobą i innymi, zazdrości, zawiści, lęku itp. Kościół katolicki nazywa to miejsce czyśćcem. Nie zostało ono przez nikogo stworzone, to dusza, poprzez swoją decyzję pozostawania w pobliżu fizyczności, decyduje się na pobyt w tym regionie. Równie dobrze mogłaby pójść wyżej, gdzie otrzymałaby bardzo wiele pomocy od naszych oświeconych starszych braci, przebywających na wyższych poziomach wibracyjnych.

Świadomość istnienia takiej sytuacji jest dla nas żywych ważna, bowiem wielu z nas zaczyna po części dostrzegać tę rzeczywistość. Dzieje się tak ze względu na kilka czynników. Po pierwsze, nasze wibracje idą w górę wraz z wibracjami ziemi, która przechodzi obecnie przez proces przemiany w kierunku wyższych poziomów wibracji. Po drugie, na ziemi inkarnuje się coraz więcej zaawansowanych dusz, które posiadają zdolność postrzegania wyższych pól energetycznych, co wynika z długiego procesu ich ewolucji. Patrząc na ludzkość jako całość widzimy na ziemi ludzi o najprzeróżniejszym stopniu rozwoju. Mamy niewielką ilość ludzi bardzo prymitywnych i niewielką ilość świętych, oświeconych dusz, które z wielką siłą prowadzą ludzkość ku pełnemu rozwojowi. Większość z nas jest już na tyle rozwinięta, by bez problemu wchodzić w bliski kontakt ze światem astralnym, lecz większość z nas czyni to w sposób niewłaściwy. Dzieje się to, gdy wypijemy alkohol, palimy za dużo tytoniu, bierzemy narkotyki, z których najbardziej rozpowszechnionymi, a przez to też najbardziej niebezpiecznymi, są konopie dostępne w formie marihuany.

 

Kontakt ze Światem Astralnym. Uczucie czyjejś obecności

 

Kontakt ze światem astralnym jest bardzo przyjemnym, wyzwalającym doświadczeniem, ponieważ wibracja astralna jest dużo wyższa niż fizyczna, czujemy większą wolność, a przez własne ciało astralne zaczynamy dostrzegać większą część egzystencji, niż tylko fizyczną. To trochę tak, jakbyśmy w trakcie tego procesu pozbywali się lęku przed śmiercią, ponieważ widzimy wtedy całkiem jasno, że fizyczność nie jest wszystkim, co mamy. Widzimy świadomie, że gdy nasze ciało odejdzie, nadal będziemy istnieli. Niestety wchodzenie w kontakt ze światem astralnym poprzez używki właściwie zawsze kończy się uzależnieniem, ponieważ uparcie, w formie przymusu, który sami tworzymy, dążymy do powtarzania stanu astralnej wolności. Bywa, że z marihuany przechodzimy do jeszcze bardziej niebezpiecznych narkotyków i podążamy prostą, bardzo szybką drogą do końca własnej inkarnacji. Wielu sławnych i mniej sławnych ludzi pokazało nam już w przeszłości, że kto przyjmuje takie narkotyki umiera młodo. Oznacza to zmarnowaną inkarnację (a o ciało dające nam sposobność rozwoju naprawdę jest bardzo trudno), lecz również wielkie kłopoty w świecie astralnym, ponieważ taka zdezorientowana, znarkotyzowana dusza na bardzo długo przykuwa się do świata fizycznego i najczęściej poszukuje innych uzależnionych, przy których będzie mogła doświadczać namiastki nałogu, któremu nie jest się w stanie oddawać w świecie astralnym, gdyż narkotyk jest substancją fizyczną, a nie astralną.

Wspomniane substancje psychoaktywne powodują, że nasze ciało astralne słabnie i staje się łatwo dostępne dla duchów przebywających blisko fizyczności. Wtedy zaczynają się kontakty ze światem astralnym, co będzie miało wiele bolesnych konsekwencji wspomnianych w dziale „Symptomy”.

 

Świadomość świata astralnego

Jest też grupa dusz, które przyszły do inkarnacji z wypracowaną częściową lub pełną świadomością świata astralnego. O osobach posiadających pełną świadomość nie musimy mówić, oni wiedzą co czynią i jak muszą postępować, by nie wpaść w astralne sidła iluzji. Wszyscy pozostali muszą się tego nauczyć, a ich droga z całą pewnością nie wiedzie przez świat używek, lecz przez ciągłe kierowanie własnej uwagi na świadomość własnych emocji. Tylko przez taką ciągłą pracę, inkarnacja za inkarnacją, uczymy się coraz lepiej posługiwać materią astralną. Bezpiecznie i z korzyścią dla nas samych i innych – to jedyny rozsądny sposób.

Strona ta ma pomóc tym wszystkim, którzy już otwierają astralne oczy i padły nieświadomie ofiarą duchów, które starają się przetrwać przykuwając się do inkarnowanych ludzi, co zasila je energią do życia.

 

Uczucie czyjejś obecności często jest kojarzone z duchami zmarłych. W kolejnej części tego wpisu przejdziemy do opisu różnych fenomenów, które mają miejsce, gdy nasze astralne oczy są już trochę otwarte, lecz nie na tyle by dobrze rozumieć ten świat, aby wszyscy, którzy padli ofiarą duchów potrafili się od nich jak najszybciej uwolnić.

 

Pytania lub komentarze? Wyślij maila: info@wandapratnicka.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Więcej informacji odnośnie symptomów nawiedzenia:

SYMPTOMY NAWIEDZENIA

2. Jak sprawdzić, czy Ty lub ktoś Ci bliski ma do czynienia z nawiedzeniem:

SPRAWDZENIE ONLINE

3. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób odprowadzamy duchy?

PROCES ODPROWADZANIA DUCHÓW

 

 

Posty bloga:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej wpisów