negatywne emocje 2

Czy nieustannie odczuwasz negatywne emocje?


 

Dzisiejszym tematem będzie sytuacja ludzi, którzy nieustannie odczuwają negatywne emocje. Takie przypadki zdarzają się często i najczęściej wzmacniane są dodatkowo przez nawiedzenie. Taki człowiek zazwyczaj już posiada negatywne cechy, które wyraża na zewnątrz, a im więcej buduje wokół siebie energii emocjonalnej tego typu, tym bardziej będzie przyciągał do siebie duchy. Wynika to stąd, że duchy przebywając w niskim świecie emocjonalnym podlegają wpływowi niezwykle silnych negatywnych emocji utworzonych przez ludzkość, jako całość.

 

Nieuświadamianie sobie negatywnych emocji

 

Nierzadko bywa, że taki człowiek wcale nie ma świadomości swojego negatywnego stanu emocjonalnego. Znajduje się on w tym położeniu już tak długo, że zdążył zapomnieć, jak to jest żyć w głębokim spokoju. Negatywne emocje te zagnieździły się w praktycznie wszystkich jego myślach, w mowie i w działaniach. Jest to dla przykładu przypadek gniewnego człowieka, który się czymś wyjątkowo zdenerwuje. Gdy się go spyta, co go tak bulwersuje odpowie krzycząc, że wcale nie jest zdenerwowany. Jeżeli spytamy go, czy uważa, że jest teraz spokojny zacznie ponownie wykrzykiwać – „Oczywiście, że jestem całkowicie spokojny!”. Są to ludzie, którzy bardzo obawiają się negatywnych emocji, najczęściej wynika to z traum, jakie przeżyli w dzieciństwie. Wokół nich było wiele niskich emocji, którym ani ich rodzice, ani oni nie byli gotowi się przyjrzeć.

 

Cena bycia negatywnym: Jak negatywne emocje wpływają na nasze relacje i finanse

 

Jak negatywne emocje wplywaja na relacje i finanse

 

Nierzadko życie takiego człowieka staje się bardzo trudne i bolesne, ponieważ wyrażając na zewnątrz negatywne emocje niszczy wiele z tego, co ma dla niego znaczenie – związki, finanse, zdolność radzenia sobie z życiem… Uczy się wtedy zatem, aby nie wyrażać tej negatywności na zewnątrz, jednak problem nie ustaje, on nadal wewnątrz bardzo cierpi ze względu na gniew, lęk, zazdrość czy jakąkolwiek inną negatywną emocję.

Tacy ludzie widzą przyczynę wszystkich swoich problemów na zewnątrz. Ponieważ nie zauważają własnych negatywnych emocji, nie wiążą z nimi przyczyny swojego trudnego położenia. Bardzo trudno im cokolwiek wytłumaczyć, tak bardzo zaprzeczają własnym negatywnych emocjom. Nic dziwnego, ostatecznie są one wyjątkowo bolesne.

Zazwyczaj negatywni ludzie długo cierpią, zanim zaczną szukać rozwiązania we własnym wnętrzu. Decydują się na taki „desperacki” krok, ponieważ ich życie i tak już przypomina ruinę. I jest to zaiste krok niezwykle odważny. Siła naszych negatywnych emocji potrafi przerazić większość z nas.

 

Rozwiązanie: Rozpoznawanie negatywnych emocji i pielęgnowanie wewnętrznego spokoju

Drogą wyjścia z takiej sytuacji jest pozwalanie sobie na coraz większe rozpoznawanie swoich negatywnych emocji. Trzeba pragnąć bardzo wyraźnie widzieć swoje stany emocjonalne, te dobre, pożądane i te złe, niechciane. Można zacząć od tego, że będziemy świadomie kierowć uwagę na tworzenie spokoju we własnym życiu.

Jednym z bardzo dobrych sposobów jest wytrwałe wykonywanie ćwiczenia liczenia przedstawionego w tym wpisie. Ćwiczenie to wzmaga koncentrację, a kto potrafi się koncentrować, ten potrafi również odwracać uwagę od tego, co niepożądane. Praktyka ta nie jest łatwa do opanowania, lecz warto w nią włożyć wszelki wysiłek, gdyż daje wyjątkowo wiele korzyści, nie tylko w kwestiach emocjonalnych, również tych natury duchowej.

Istnieje wiele źródeł negatywnych emocji, dla nas ważne są jednak tutaj te dwa:

1)      Nawyk ciągłego wracania do negatywnego myślenia: W tej kategorii należy umieścić wszystkich tych, którzy nawykowo się czymś zamartwiają. Albo inny przykład. Załóżmy, że jesteśmy gniewni na polityków, ponieważ przypisujemy im zdolność, poprzez ustanawianie prawa, do negatywnej zmiany naszego życia. Mamy tutaj do czynienia z nawykami, do których koniecznie musimy się dystansować, musimy im zaprzeczać we wiedzy, że żadna negatywna emocja nie jest warta, aby nią zajmować nasze myśli. Przyniesie nam ona zły nastrój, ale to nie koniec naszego problemu. Do tego nastoju w końcu zostaną przyciągnięte duchy, które dodatkowo pogłębią nasze cierpienie. A wtedy siła naszej negatywnej energii zacznie przyciągać do naszego życia coraz więcej niepowodzeń natury zewnętrznej, fizycznej. Zawsze pamiętajmy, że jesteśmy istotami bardzo twórczymi, czy mamy świadomość tego tworzenia, czy nie.

2)      Podświadome emocje związane z traumą, najczęściej pochodzące z dzieciństwa: Tu naszą powinnością będzie jak najskrupulatniejsze zajmowanie się takimi emocjami, ponieważ one tworzą dla nas negatywną rzeczywistość, a wówczas nie mamy na ten proces żadnego wpływu, ponieważ przebiega poza naszą świadomością. Aby taki wpływ zdobyć, musimy zajmować się wypartymi emocjami. W taki sposób poznajemy coraz lepiej naszą podświadomość i czynimy z niej obszar świadomego umysłu. Gdy wszystkie podświadome, stłumione energie zostaną przeniesione do świadomości staniemy się istotami zdolnymi do decydowania o każdym, najdrobniejszym nawet aspekcie naszej rzeczywistości, wewnętrznej oraz zewnętrznej.

 

Pytania lub komentarze? Wyślij maila: info@wandapratnicka.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Więcej informacji odnośnie symptomów nawiedzenia:

SYMPTOMY NAWIEDZENIA

2. Jak sprawdzić, czy Ty lub ktoś Ci bliski ma do czynienia z nawiedzeniem:

SPRAWDZENIE ONLINE

3. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób odprowadzamy duchy?

PROCES ODPROWADZANIA DUCHÓW

 

 

Posty bloga:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej wpisów