99

Zmiany nastrojów, dwubiegunowość


 

Na stronie tej znajdują się wycinki z książki Wandy Prątnickiej 
"Opętani przez duchy - Egzorcyzmy w XXI stuleciu" 

 

Pisałam już o tym, że w człowieka może wniknąć bardzo wiele duchów. Każdy z nich ma zupełnie inny charakter, inne podejście do różnych spraw, inną ocenę rzeczywistości. Jeden może w konkretnej sytuacji włączać lęk, inny wycofywać się lub stawać się butny i awanturować się. Jeszcze inny ze stoickim spokojem lub z obojętnością nie będzie reagował w ogóle. W zależności od tego, jaki duch jest w danej chwili u steru umysłu nawiedzonego, taki będzie jego charakter. Na zewnątrz będzie to postrzegane jako ciągle zmieniający się nastrój, czy inaczej dwubiegunowość. 
Gdy duchów jest wiele, ludzie otaczający nawiedzonego nigdy nie wiedzą, czego się po nim spodziewać. Raz ta sama potrawa bardzo mu smakuje, a innym razem ze wstrętem rzuci nią o ścianę, albo jednym razem lubi chodzić do opery czy na koncerty fortepianowe a innym razem zatyka uszy na sam dźwięk muzyki. Raz lubi grać w jakąś grę i jest w tym naprawdę dobry, gra po mistrzowsku, innym razem nie pamięta reguł. Raz świetnie maluje, pisze, śpiewa innym razem bazgrze, fałszuje. Raz ma świetny wzrok, innym razem musi zakładać okulary. Można podawać jeszcze wiele przykładów, ale zapewne już zorientowaliście się, o co mi chodzi. Gdy w człowieka wnikną duchy, to ich problemy stają się też problemami człowieka. Gdy się je odprowadzi, nagle wszystko powraca do normy, również odnośnie nastrojów i umiejętności, a dwubiegunowość znika.