108

Spis treści


 

Na stronie tej znajdują się wycinki z książki Wandy Prątnickiej 
"Kołowrót Życia, tom 2"  

  1. Wprowadzenie
 2. Zejście duszy na świat
 3. Czarna owca w rodzinie
 4. Wybór rodziców
 5. Twoje przyjście na świat
 6. Czym jest życie na ziemi
 7. Ty na ziemi
 8. Cel życia
 9. Poszerzanie perspektywy
 10. Projektor
 11. Przekonania
 12. Obraz samego siebie
 13. Zmiana przekonań
 14. Twoje przekonania a ciało
 15. Kwestia śmierci
 16. Jak patrzą na śmierć dzieci
 17. Rozważania o śmierci
 18. Żałoba
 19. Śmierć i co dalej
 20. Żywy i żywy
 21. Transformacja zwana śmiercią
 22. Zanim umrzesz
 23. "Śmierć"
 24. Moment śmierci
 25. Niebezpieczeństwa podczas śmierci ciała fizycznego
 26. Pobyt w świecie astralnym
 27. Skutki przegrupowania
 28. Spojrzenie poza kurtynę śmierci
 29. Przenikanie obu światów
 30. Charakter
 31. Jak wygląda świat astralny
 32. Mieszkańcy świata astralnego
 33. Pomoc duchów
 34. Śmierć astralna
 35. Seanse spirytystyczne
 36. Moja przygoda z egzorcyzmami
 37. Egzorcyzmy
 38. Świat mentalny
 39. Podział świata mentalnego
 40. Życie w świecie przyczynowym
 41. Powrót na ziemię
 42. Idea reinkarnacji
 43. Szkoła zwana życiem
 44. Nasze lekcje
 45. Nasze klasówki
 46. Cel życia człowieka
 47. Reinkarnacja - dalsze rozważania
 48. Ponowne narodziny
 49. Kwestia rozłąki
 50. Sobowtór eteryczny
 51. Nowe życie
 52. Czynniki decydujące o przyszłych narodzinach człowieka
 53. Dlaczego nie pamiętamy poprzednich wcieleń?
 54. Zakończenie tomu drugiego
 55. Pomoc