wzrost duchowy 2

Jak wzrost duchowy może narazić mnie na nawiedzenie?


 

W ostatnim artykule dowiedzieliśmy się, jak nie dopuszczać do siebie duchów, w wypadku, gdy mamy problemy z dwoma pierwszymi najważniejszymi przyczynami nawiedzenia – żalem po stracie ukochanej osoby oraz z naszymi wzorcami emocjonalnymi. Dzisiaj omówimy trzecią z najistotniejszych przyczyn – własne zainteresowania i dążenia, takie jak wzrost duchowy:

 

Uniwersalna zasada: Podobne przyciąga podobne

 

To, czym jesteśmy, co do siebie przyciągamy na poziomie emocjonalnym, a zatem w świecie, w którym przebywają duchy po odłożeniu ciała fizycznego działa na zasadzie – podobne przyciąga podobne. Jeżeli zatem interesujemy się jakimś dowolnym tematem, to będziemy do siebie przyciągali identyczne treści. Działa to na poziomie emocjonalnym, jak i mentalnym. Jeżeli interesujesz się np. wzrostem duchowym i zająłeś się jakimś konkretnym jego tematem, np. zagadnieniami karmy, to czytając książki na temat karmy zaważysz, że nawet gdy przestaniesz czytać, będzie do ciebie przychodziło zrozumienie dotyczące reguł karmy i będzie się to działo często wtedy, gdy umysł twój nie będzie się świadomie zajmował kwestią karmy. Wynika to stąd, że twój mechanizm myślowy, który zajął się jakimiś przemyśleniami automatycznie przyciąga do ciebie myśli pokrewne, wedle wspomnianej zasady – podobne przyciąga podobne.

 

Ewolucja emocji: Od irytacji do nienawiści

Takie same mechanizmy działają w świecie astralnym / emocjonalnym. Jeżeli żywisz jakikolwiek rodzaj emocji, to będzie do ciebie przychodziło coraz więcej takiej energii. Jeżeli nie kontrolujesz skrupulatnie swoich emocji, co zdecydowanie robić powinieneś (opisałem to we wcześniejszym wpisie), to będziesz odczuwał emocje, które ci się „przydarzają”. Nie są one przypadkowe, dokładnie takim emocjom oddawałeś się już wcześniej.

Załóżmy, że pozwoliłeś, aby w dzieciństwie w twojej świadomości emocjonalnej zagościła irytacja. Później przerodziła się ona w gniew, gniew we wściekłość, a wściekłość z kolei w nienawiść. Na samym początku była irytacja, która prowadzi do coraz większego napływu irytacji, emocje stają się coraz silniejsze, kumulują się i z pierwotnej irytacji na przestrzeni lat wytworzyła się obecnie nienawiść.

 

Wzorce emocjonalne

Twoje ciało emocjonalne pełne jest takich wzorców, które budzą się do życia, gdy nastąpią korzystne dla nich warunki, czyli zawsze wtedy gdy wydarzy się coś, jakaś sytuacja, w jakiej przeżywałeś już wcześniej takie właśnie emocje. Nie mija wtedy pół sekundy, a ty znajdujesz się w stanie wzburzonej złości…

Wzorce emocjonalne można w pewnym sensie nazwać zainteresowaniami, bowiem zainteresowania to nic innego, jak coś, czemu poświęcasz uwagę. Im więcej czemuś poświęcasz uwagę, tym więcej masz tego czegoś w swoim życiu. Twoje zainteresowanie pewnymi emocjami, będzie też przyciągało duchy o identycznej energii. Pozawalasz sobie na złość, przychodzą do ciebie duchy, które nienawidzą, pozwalasz sobie na obawy, czy twój ukochany będzie przy tobie na zawsze, a przyciągasz ducha, który będzie płonął zazdrością, pozwalasz sobie na lęk o cokolwiek, a przychodzi do ciebie duch w panice, przerażony dokładnie tym samym co ty.

Jak łatwo potrafisz zauważyć, takie negatywne wzorce emocjonalne będą dla ciebie wielkim cierpieniem, ponieważ nawet gdybyś nie przyciągał do siebie duchów, które przychodzą z wielką negatywną emocją (człowiek, na którego nie wpływają duchy zazwyczaj odczuwa jedynie umiarkowane emocje), to same twoje emocje byłby już wystarczającym cierpieniem. Wie o tym każdy, kto w życiu kiedykolwiek odczuwał złość, nienawiść lub lęk.

Aby chronić się przed takimi wpływami koniecznie trzeba kontrolować własne emocje. Sposób na to, jak to robić podałem w ostatnim wpisie (kliknij, aby przeczytać).

 

Wzrost duchowy jako zainteresowanie

 

Musimy również być bardzo ostrożni odnośnie tego, czym się interesujemy i uważni co do tego, jakie konsekwencje będą miały nasze zainteresowania na nasze dalsze życie. Załóżmy, że interesujesz się wzrostem duchowym. Będziesz się zatem zastanawiał, jak funkcjonuje świat i w jaki sposób tworzysz własną rzeczywistość. U wielu ludzi wraz z takimi zainteresowaniami powstaje pragnienie bycia prowadzonym, co jest tendencją naturalną, gdyż końcem końców, nasza boska iskra, nasze Wyższe Ja jest właśnie tą istotą, za którą powinniśmy zawsze podążać, której powinniśmy przekazać całkowitą kontrolę nad własnym życiem. Musimy tutaj jednak być bardzo uważni, ponieważ do pragnienia zdobycia wiedzy i bycia prowadzonym łatwo może się przyłączyć duch, który będzie chciał odgrywać rolę „nauczyciela”, czy „duchowego przewodnika”. Pochodzi to stąd, że duch jest bardzo silnie zainteresowany związkiem człowiek – duch, ponieważ z takiego połączenia duch będzie mógł otrzymywać od człowieka energię do przetrwania i działania w świecie astralnym.

 

Izolacja jako efekt uzależnienia duchowego

W tym momencie taki związek staje się uzależnieniem, ponieważ duch nie potrafi sobie poradzić inaczej, niż zabierając człowiekowi energię. Będzie nim manipulował na wszelkie możliwe sposoby, aby nakierowywać człowieka na myślenie, że jest dla człowieka niezbędny. Będzie również w taki sposób nim manipulował, by człowiek stracił w jak największym stopniu kontrolę nad własnym życiem, by był jak najbardziej niesamodzielny i polegał wyłącznie na duchu, by odsunął się od swoich bliskich, ale również by bliscy odsunęli się od niego. Mówiąc krótko duch będzie robił co w jego mocy, by jego związek z człowiekiem się zacieśniał eliminując wszystkie inne związki, co człowieka prowadzi do izolacji, a ducha do kontraktu na wyłączność.

Warto w tym miejscu całkiem jasno wyjaśnić, co taki duch o zainteresowaniach rozwojem duchowym może nam zaoferować i nie jest tego wiele. Być może duch za własnego fizycznego życia studiował ezoterykę, być może robił to nawet bardzo intensywnie i zna się na temacie. Jednak jego wiedza jest książkowa, nie może nam zaoferować żadnych głębokich wglądów będących domeną wyższego świata mentalnego i przyczynowego, gdyż sam utknął na poziomie świata astralnego i nie może wyjść poza niego. Stąd, może do człowieka napływać wiedza pochodząca od ducha, jednak jest to wiedza statyczna, nie urzeczywistniona, równie dobrze możemy przeczytać jakąś dobrą książkę, nie potrzebujemy do tego pomocy ducha. Jeżeli wykonamy rachunek zysków i strat wynikających z obecności ducha szybko rozpoznamy, że z takiego związku wynika dla nas właściwie samo cierpienie. 

 

Pragnienie duchowego wzrostu

 Częścią procesu rozwoju jest pragnienie rozwinięcia się duchowo i pragnienie takie jest dobre i potrzebne. Daje ono człowiekowi energię do wydźwignięcia się z negatywnych wzorców myślowych i emocjonalnych. Jednak i tutaj trzeba być bardzo uważnym, bowiem taka energia pragnienia łatwo może się przekształcić w pożądanie rozwoju duchowego, a żądza jest silną energią, która może cię pchać w niepożądanym kierunku, na przykład w stronę rozwoju duchowego za wszelką cenę. Zrobisz wtedy wszystko, aby tylko rozwinąć się duchowo, a to już jest poważnym problemem, ponieważ taka żądza bazuje na pragnieniu niższego ego / naszej osobowości, a przecież wzrost duchowy polega na dystansowaniu się do ego / własnej osobowości. Każde dążenie może przybrać dwa wymiary – pozytywny i negatywny, w zależności w którym kierunku pójdziemy.  Do żądzy rozwoju będą przyciągane duchy, które za życia także miały taką żądzę, a to oczywiście będzie dla nas niekorzystne, gdyż jak wiadomo duch w naszym życiu to intensywne cierpienie. Ponadto twoja żądza będzie wzmacniana przez dużo silniejszą żądzę ducha, i nie będziesz potrafił tej żądzy zaspokoić, co jest dodatkowym cierpieniem. Stąd musisz nieustannie badać nie tylko własne myśli i emocje w aspekcie tego, czy są konstruktywne, czy destrukcyjne, musisz również badać własne intencje. Wielu dyktatorów miało początkowo za cel pomóc swojemu narodowi, jednak, ponieważ nie badali nieustannie swoich motywów postępowania, skończyło się to dla narodu terrorem i cierpieniem… Nie pozwól, aby w twoim wewnętrznym świecie przydarzyło się to tobie.

 

Podsumowanie 

 

Jeżeli chcesz być wolny od duchów musisz wiedzieć, w jakim kierunku zmierzają twoje tendencje i zainteresowania, gdyż będą one decydowały, jakie do siebie przyciągniesz emocje i myśli, i czy wśród tych gości będą duchy.

Opisany tutaj przypadek związany z rozwojem duchowym można oczywiście przenieść na każdym inny rodzaj zainteresowania, czy dążenia.

 

W następnym wpisie omówimy obszerny temat uzależnień. We wielu aspektach samo nawiedzenie jest formą uzależnienia. Wyjaśnię wtedy szczegóły działających tu mechanizmów i sposoby na uwolnienie się od każdego możliwego uzależnienia.

 

Pytania lub komentarze? Wyślij maila: info@wandapratnicka.pl

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Więcej informacji odnośnie symptomów nawiedzenia:

SYMPTOMY NAWIEDZENIA

2. Jak sprawdzić, czy Ty lub ktoś Ci bliski ma do czynienia z nawiedzeniem:

SPRAWDZENIE ONLINE

3. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób odprowadzamy duchy?

PROCES ODPROWADZANIA DUCHÓW

 

Posty bloga:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej wpisów