Resources

Czy Piekło istnieje?


 

Podczas programu nadawanego na żywo w telewizji Puls dnia 28.07.2004 pani Wanda stwierdziła, że piekło nie istnieje. Pani Wanda czerpie tę wiedzę ze swojej codziennej praktyki. Pogląd ten podziela również Papież Jan Paweł II. 

Poniżej załączamy wycinek artykułu Robert Fulforda z dnia 21.12.1999 wydrukowanego w gazecie "The National Post" odnoszącego się do serii przemówień wygłoszonych w grudniu 1999 przez Papieża Jana Pawła II: 

Pope says: Hell is not God's punishment 

(...) A week after the talk about heaven, he had more striking news. Hell, he said, is not a punishment imposed by God, despite what everyone has always said. No, it's just an unwise choice that humans make. The images of hell in scripture, he suggested, are taken too literally. Actually, hell is the condition of those who separate themselves from God, "the pain, frustration and emptiness of life without God." Artists trying to follow scripture have depicted hell as a world of fire controlled by devils with pitchforks. The Pope thinks those are metaphors, every one of them. (...) 

Tłumaczenie: 

Papież twierdzi: Piekło nie jest karą nałożoną przez Boga 

(...) Tydzień po swoim wykładzie o niebie Papież miał więcej uderzających nowości. Piekło powiedział, nie jest karą nałożoną przez Boga, bez względu na to, co wszyscy zawsze twierdzili. Nic z tych rzeczy - piekło jest jedynie niezbyt mądrym rodzajem wyboru na jaki decydują się ludzie. Obrazy piekła użyte w pismach świętych, sugerował, są brane zbyt dosłownie. Dokładniej rzecz biorąc - piekło jest stanem, w którym znajdują się ci, którzy odseparowali się od Boga "jest cierpieniem, frustracją i pustką życia bez Boga". Artyści, którzy starali się podążać za pismami świętymi przedstawiali piekło jako świat ognia, kontrolowany przez diabły z widłami. Papież postrzega każde z nich jako jedynie metaforę. (...) 

A zatem - jeżeli piekło jest stanem ludzkiego ducha, a nie miejscem, to z jednoznaczną pewnością możemy powiedzieć, że piekło nie istnieje wcale. Stan ducha jest bowiem kwestią wyboru. Piekło istnieje zatem jedynie jako stan, który wybieramy, nie istnieje zaś, gdy wybieramy inaczej. 

Jeżeli chcesz przeczytać artykuł Roberta Fulforda w całości wejdź na stronę dziennika "The National Post" lub wpisz do wyszukiwarki Google tekst: Robert Fulford's column about Pope John Paul II