108

Spis treści


  

Na stronie tej znajdują się wycinki z książki Wandy Prątnickiej 
"Kołowrót Życia, tom 4"   


 1. Wprowadzenie
 2. Wstęp
 3. Królestwo Niebieskie
 4. W Świetlanej Cywilizacji
 5. Jak oddzieliłeś się od Boga
 6. Podzielone Ja
 7. Kompletna Istota
 8. Rządy ego
 9. Zaciągnięcie zasłony
 10. Umysł fizyczny
 11. Kim Jesteś w Istocie
 12. Przywrócona pamięć
 13. Stan istnienia
 14. Myśli i emocje
 15. Przeszłość
 16. Ciało cierpienia
 17. Suma pokoleń
 18. Konsekwencje ulegania ciału cierpienia
 19. Lekkomyślność
 20. Ofiary
 21. Walczący w imieniu „dobra”
 22. Jak działa tak zwane „zło”
 23. Oczekiwania
 24. Tom trzeci
 25. Rozbitkowie
 26. Dlaczego rozbitkowie przeżyli
 27. Kara Boża?
 28. Pomoc z góry
 29. Przerwana łączność
 30. Kim byli ci ludzie 
 31. Rozstajne drogi
 32. Zdani na przewodnictwo ego
 33. Wychodzenie z cienia
 34. Pogrążeni się w ciemnościach
 35. Chwila refleksji
 36. Działania rozbitków zrodzone ze strachu
 37. Szkoła życia
 38. Powtórka tych samych lekcji
 39. Cierpiące dusze
 40. Nawiedzenie
 41. Rozpaczliwa pogoń za ciałem
 42. Jasna strona
 43. Sztuka wyboru
 44. Droga do oświecenia
 45. Uwalnianie się od ciała cierpienia
 46. Lęk przed śmiercią
 47. Wolna wola
 48. Wieczne teraz
 49. O strachu 
 50. Prawo Boże
 51. Prawa Wszechświata
 52. Prawa niezmienne
 53. Prawo ewolucji
 54. Prawo mentalizmu (umysłowości)
 55. Prawo jedności (powiązania)
 56. Prawo wibracji
 57. Prawo przyciągania
 58. Prawo kręgu
 59. Prawa zmienne
 60. Prawo biegunowości 
 61. Prawo rytmu
 62. Prawo przyczyny i skutku
 63. Prawo rodzaju (płci)
 64. Rzeczywistość jest lustrem
 65. Twoja rzeczywistość
 66. Karma
 67. Powstanie idei karmy
 68. Co tworzy karmę?
 69. Jak działa karma
 70. Dalsza historia człowieka
 71. Pomoc Mistrzów
 72. Ochotnicy
 73. Mistrzowie
 74. Losy rozbitków otwartych na Mistrzów
 75. Świat Mistrzów
 76. Ścieżka ku mistrzostwu
 77. Kolejne losy rozbitków
 78. Nowi ludzie
 79. Dzisiejsze czasy
 80. Wielki plan
 81. Na zakończenie
 82. Pomoc