PL 300dpi new48

Spis treści


  

Na stronie tej znajdują się wycinki z książki Wandy Prątnickiej 
"Kołowrót Życia, tom 3"   


 1. Wstęp
 2. Matka Ziemia
 3. Twój wpływ na Ziemię
 4. Wprowadzenie do zaginionej cywilizacji
 5. Początek twojego istnienia na ziemi
 6. Oktawy
 7. Początki zaginionej cywilizacji
 8. Warunki życia
 9. Twórcza współpraca
 10. A co z technologią i techniką?
 11. Panujące warunki
 12. Płeć
 13. Mistrzostwo
 14. Dzieci tamtej epoki
 15. Wieczna młodość
 16. Dalsze prawa
 17. Słownictwo
 18. Zasada życia
 19. Efekty pozytywnego myślenia
 20. Pole intencji
 21. Doświadczanie
 22. Przeciwstawne siły
 23. Technologia
 24. Podsumowanie początków pradawnej cywilizacji
 25. Ty a Bóg
 26. Religie
 27. Bóg
 28. Przekazy
 29. Schyłek doskonałości i podział cywilizacji
 30. Niższe oktawy
 31. Rozłam
 32. Siły ciemności
 33. Upadek cywilizacji
 34. Pojawienie się nowego stanu
 35. Nowe przekonanie
 36. Ustanowienie osobowości
 37. Pojawienie się poczucia winy
 38. Twórczy Umysł
 39. Ucieczka od myślenia
 40. Pojawienie się technologii
 41. Zmiany
 42. Nawyki
 43. Negatywizm
 44. Przemiana
 45. Negatywne słowa
 46. Powracająca fala
 47. Obniżanie wibracji
 48. Uczucia
 49. Przeciwstawne siły
 50. Nowe uczucia
 51. Zstępowanie
 52. Podwójne widzenie
 53. Myśli
 54. Manifestacja
 55. Konsekwencje
 56. Trzeci wymiar
 57. Dzieci
 58. Zmiana klimatu
 59. Nowe struktury
 60. Tyrania
 61. Zagłada cywilizacji
 62. Przepowiednie
 63. Zakończenie
 64. Pomoc