PL 300dpi new26

Spis treści


 

Na stronie tej znajdują się wycinki z książki Wandy Prątnickiej 
"Kołowrót Życia, tom 1"

 
 

 1. Podziękowania
 2. Wstęp
 3. O mnie
 4. Jak korzystać z tej książki
 5. Kim Jesteś
 6. O duszy, czym ona jest?
 7. Kim naprawdę jesteś
 8. Twoje narodziny
 9. Zanim pojawiłeś się na ziemi
 10. Stawanie się duszy
 11. Schodzenie duszy
 12. Jak rodzą się pragnienia duszy?
 13. Doświadczanie duszy
 14. Zatracenie się duszy
 15. Zrozumieć duszę
 16. O duszy - podsumowanie
 17. Wszechświat
 18. Umysł Uniwersalny
 19. Koncepcja Boga
 20. Bóg - Źródło
 21. O człowieku
 22. Czym jest życie
 23. Cel życia
 24. Energia
 25. Pole energetyczne
 26. Struktura energetyczna człowieka
 27. Czakry
 28. Pierwsza czakra
 29. Druga czakra
 30. Trzecia czakra
 31. Czwarta czakra
 32. Piąta czakra
 33. Szósta czakra
 34. Siódma czakra
 35. Energie systemu czakr
 36. Ciała człowieka
 37. Ciało fizyczne
 38. Ciało eteryczne
 39. Uszkodzenia ciała eterycznego
 40. Wampiryzm
 41. Ciało astralne
 42. Skład i budowa ciała astralnego
 43. Ciało mentalne
 44. Budowa ciała mentalnego
 45. Umysł
 46. Funkcje (działy) umysłu
 47. Nasze myśli
 48. Myślokształty
 49. Jak wpływają na siebie poszczególne ciała
 50. Jak powstają nałogi
 51. Uczucia i emocje
 52. Ciało przyczynowe
 53. Wyższe ciała subtelne
 54. Pomoc